جلوگیری از ادشدن در گروه ها

دعوت بی اجازه به گروه تلگرام

راه های خلاصی از دست ادشدن در گروه های مختلف

در ابتدا باید مطمئن شوید از نسخه بروز تلگرام استفاده می کنید سپس مراحل زیر را طبق عکس ها ادامه دهید:

ابتدا به setting بروید

سپس به گزینه Privacy and Security بروید و بر روی groups کلیک نمایید

در این قسمت می توانید شخص مورد نظر که شما را در گروه ها اد می کند بلاک نمایید ، همچنین اگر نمی دانید چه کسی شما را درون گروه ها اد می کند ، می توانید تمامی روش های اد خود را ببندید تا دیگر از شر اد شدن ناخواسته در گروه ها راحت شوید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0